web counter

Piastowska, Legnica, Województwo dolnośląskie, Poland

   
  1  of   

30 000 PLN

Apartment for sale

Available from 30.03.2019

Syndyk sprzeda mieszkanie

Updated: 30.01.2019. Views: 1428

ID Ref # 17626


Listing type: 
By Owner
Rooms:
3
Number of bathrooms:
1
Living space:
85 m2   =   914.6 ft²
Price per meter:
352 PLN ⁄ m2   =   32.736 PLN ⁄ ft²
Floor number:
5 Floor
Floors total:
5 floors
Description: 
Syndyk masy upadłości Kazimierza Bażanów – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert.
Przedmiotem sprzedaży jest ½ część lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 85,2 m2 znajdującego się w Legnicy przy ul. Piastowskiej 5, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr LE1L/00059532/2, wraz z udziałem w wysokości 9/100 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 427, 428 i 429, na których jest posadowiony budynek oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).
Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak, ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs ofert” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek upadłego prowadzony przez BZ WBK SA nr 03 1090 1304 0000 0001 3202 1209. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz regulamin konkursu dostępne są pod nr telefonu 660 44 12 12 w dni powszednie w godz. 9.00 do 15.00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2019 r.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.